Nyheder til virksomheder
Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
5/25/2022

Berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2022/191 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Tariferingsforordninger
5/25/2022

T22, Tarifering har samlet tariferingsforordninger, HSC tariferingsudtalelser og statements i en elektronisk udgave pr. 25. maj, 2022 (vejledning).
Vejledningen er opbygget efter samme model som Toldtariffen.

Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
5/25/2022

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 om indførelse af endelig udligningstold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
5/24/2022

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af chromstålprodukter med elektrolytisk overfladebehandling med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Brasilien.

Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS vedtaget på HS Komitéens 68. session i september 2021
5/24/2022

EU har godkendt de tariferingsudtalelser og ændringer til forklarende bemærkninger til HS (FBHS), der blev vedtaget i september 2021 på 68. session i Komiteen for det Harmoniserede System under Verdenstoldorganisationen (WCO).

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
5/23/2022

Ændringer af toldtarifpositioner.

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
5/19/2022

Ændringer af toldtarifpositioner.

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
5/18/2022

Ændringer af toldtarifpositioner.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
5/16/2022

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1266 og 2021/1267 på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater. 

Indberetning af anparter (ANPA) 2021
5/9/2022

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning til anpartskontrolordningen for indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for virksomheder der ifølge skatteindberetningslovens § 42 skal foretage indberetning til anpartskontrolordningen.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK. nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer)

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 888 om skatteindberetning m.v. af 15. juni 2020.  

Tonnageskat - fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
5/9/2022

Fordelingen af rederiernes ejerede bruttotonnage har været stigende.

Tonnageskat - flagfordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
5/9/2022

Fordeling af operatørselskabernes opererede bruttotonnage har været faldende.

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
5/3/2022

Ændringer af toldtarifpositioner.

Rettelse til toldtariffen - Antidmpingtold
5/2/2022

Brug af tillægskode til at angive, at varen ikke er omfattet af antidumpingtold - grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

At arbejde i Danmark - og bo i Sverige
4/29/2022

Denne vejledning henvender sig til Øresundspendlere, der har fast bopæl i Sverige og er ansat hos en arbejdsgiver i Danmark, samt til pensionister i Sverige, der har pensionsindkomst fra Danmark. Vejledningen gælder også for dig, som er selvstændig og har et erhverv med fast driftssted i Danmark.

Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
4/29/2022

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.

Registrering af tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring
4/27/2022

Når en bruger af en bil har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, skal denne tilladelse registreres på bilen i Motorregistret.

Dokumentation til registrering i Motorregistret kan enten være universaltilladelsen til erhvervsmæssig personbefordring, som er udstedt af Færdselsstyrelsen, eller bekræftede kopier heraf.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
4/26/2022

Berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2022/95 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse rørfittings af jern eller stål afsendt fra Taiwan, Indonesien, Sri Lanka og Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse.

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
4/25/2022

Ændringer af toldtarifpositioner.

Rettelse til Toldtariffen - antidumping
4/25/2022

Indledning af en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også af omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, med henblik på at fastslå, om der kan bevilges en fritagelse for disse forantstaltninger til en enkelt indisk eksporterende producent, om ophævelse af antidumpingtolden på importen fra denne eksporterende producent og om registrering af importen fra denne eksporterende producent.